எமது நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை,
உங்கள் பெயர் மற்றும் தொடர்பு இலக்கம் அல்லது மின்னஞ்சல் குறிப்பிட்டு பதிவிடவும், நன்றி.

கருத்துப் பதிவு

நேரம்

Sweden Tamils FM

நேரடி நிகழ்ச்சிகளில் இணைந்துகொள்ள:

0046 76 95 22 122,  0046 76 95 22 322
WhatsApp ஊடாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

தொடர்புகளுக்கு

அன்பான நேயர்களே! உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்வதற்கு அல்லது விளம்பரங்களை பதிவிடக்கோருவதற்கு கீழே உள்ள படிவத்தை நிரப்பி அனுப்புங்கள். குறைந்த கால எல்லைக்குள் நாம் உங்களுக்கான பதிலை அனுப்புவோம். நன்றி!

Contact Details:

Sweden Tamils FM

Info@swedentamilsfm.com

www.swedentamilsfm.com

App Store - Sweden Tamils FM
Play Store - Sweden Tamils FM